Μπουζί BKR7EIX για 1.4 / 1.8 / 2.0 TSI & TFSI κινητήρες

Μπουζί με μεγαλύτερο βαθμό ψυχρότητας για βελτιωμένους κινητήρες 1.4 / 1.8 / 2.0 TSI & TFSI.

  • Μπουζί Ιριδίου
  • Ακίδας πάχους 0.6mm
  • Απαιτεί χαμηλότερη τάση ανάφλεξης
  • Καλύτερη διασπορά σπινθήρα στο θάλαμο καύσης
  • Ιδιότητες αυτοκαθορισμού
  • Μικρότερη κατανάλωση
  • Υψηλότερες επιδόσεις
  • Αντοχή για περισσότερα χιλιόμετρα
  • 0.8mm διάκενο

* Κατάλληλα για κινητήρες 1.4 / 1.8 / 2.0 TSI & TFSI

** Δεν ταιριάζουν σε κινητήρες 1.8 / 2.0 TSI EA888 Gen 3

56,00 €
Τιμή με Φ.Π.Α