Μπουζί PZKER7A8EGS για 1.2 / 1.4 TSI EA211 κινητήρες

Μπουζί με μεγαλύτερο βαθμό ψυχρότητας για βελτιωμένους κινητήρες 1.2 / 1.4 TSI EA211.

  • Μπουζί Laser Platinum
  • Ακίδας συγκολλημένη με Laser
  • Καλύτερη διασπορά σπινθήρα στο θάλαμο καύσης
  • Ιδιότητες αυτοκαθορισμού
  • Μικρότερη κατανάλωση
  • Υψηλότερες επιδόσεις
  • Αντοχή για περισσότερα χιλιόμετρα
  • 0.75mm διάκενο

* Κατάλληλα για αυτοκίνητα με κινητήρες :

  • 1.2 / 1.4 TSI EA211
  • 1.4 TSI ACT EA211
51,00 €
Τιμή με Φ.Π.Α